Opningstider i Påsken

Palmesundag held vi ope kl. 12.00 – 18.00
Onsdag 28/3,  + alle påskedagene  er det ope fra kl. 12. 00-18:00
Påskeafta er det pubkveld: kl. 21:00-01:00

Juni – September

Ope alle dager

Sjå også under Arrangement eller på vår facebookside etter annonsering av arrangement.

Translate »